Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Tým lékařů Chirurgie Dejvice

MUDr. David Erhart

Vedoucí lékař ambulance
Specializuje se na miniinvazivní chirurgii a onkochirurgii karcinomu prsu a nádorů zažívacího traktu


•  1987 – 1993   I. LF UK, fakulta všeobecného lékařství
•  1996                  atestace I. stupně v oboru Všeobecná chirurgie
•  2001                  atestace II. stupně v oboru Chirurgie

Pracovní zkušenosti:
•  10/1993 do 3/2013     Ústřední vojenská nemocnice, Praha
    -  7/2008 - 7/2012      zástupce přednosty pro LPP CHK II. LF UK a ÚVN VFN Praha
    -  8/2012 - 3/2013      primář Oddělení operačních sálů a sterilizace ÚVN VFN Praha
•  4/2013 - dosud             Nemocnice Na Františku, Praha
    -  4/2013 – 6/2022     Nemocnice Na Františku, Praha - primář odd. Chirurgie
    -  7/2018 – dosud        ředitel NNF Praha

Členství :
• Česká lékařská komora
• Česká chirurgická společnost
• Česká společnost pro trombózu a hemostázu
• Česká společnost vojenských lékařů

MUDr. Michaela Mannová Glezgová

Lékařka se specializací na dětskou chirurgii

MUDr. Jiří Rezek
MUDr. Daniel Šturc
MUDr. Lubomír Zelenka, PhD.
MUDr. Barbor Englcová
MUDr. Marek Kysela
MUDr. Jakub Pros

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram