Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Tým lékařů Chirurgie Dejvice

MUDr. David Erhart

Vedoucí lékař ambulance
Specializuje se na miniinvazivní chirurgii a onkochirurgii karcinomu prsu a nádorů zažívacího traktu


Vzdělání:  
•  1987 – 1993       I. LF UK, všeobecné lékařství
•  1996                      atestace I. stupně v oboru všeobecná chirurgie
•  2001                      atestace II. stupně v oboru chirurgie

Pracovní zkušenosti:
•  10/1993 do 3/2013     Ústřední vojenská nemocnice, Praha
    -  7/2008 - 7/2012      zástupce přednosty pro LPP CHK II. LF UK a ÚVN VFN Praha
    -  8/2012 - 3/2013      primář Oddělení operačních sálů a sterilizace ÚVN VFN Praha
•  4/2013 - dosud             Nemocnice Na Františku, Praha
    -  4/2013 – 6/2022     Nemocnice Na Františku, Praha - primář odd. Chirurgie
    -  7/2018 – dosud        ředitel NNF Praha

Členství:
•  Česká lékařská komora
•  Česká chirurgická společnost
•  Česká společnost pro trombózu a hemostázu
•  Česká společnost vojenských lékařů

MUDr. Mgr. Barbora Englcová, MBA, LL.M.

Lékařka
Specializuje se na onkochirurgii karcinomu prsu a plastickou chirurgii

Vzdělání:
•  1. LF UK, všeobecné lékařství
•  1. LF UK, adiktologie
•  atestace I. stupně v oboru všeobecná chirurgie
•  atestace II. stupně v oboru všeobecná chirurgie

Pracovní zkušenosti:
•  1/2016 do 2/2016       ORL, Nemocnice Na Bulovce
•  3/2016 - dosud             Nemocnice Na Františku, Praha

Členství:
•  Česká lékařská komora
•  Česká chirurgická společnost
•  Česká asociace adiktologů

MUDr. Daniel Šturc

Lékař
Zaměřuje se na všeobecnou chirurgii a traumatologii

Vzdělání:
•  1988 - 1994     1. LF UK, všeobecné lékařství
•  1997                   atestace I. stupně v oboru všeobecná chirurgie
•  2001                   atestace II. stupně v oboru všeobecná chirurgie

Pracovní zkušenosti:
•  1994 - 2015        Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, chirurgické oddělení
•  2010 - 2015        Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, vedoucí odd. MOJIP
•  2015 - dosud      Nemocnice Na Františku, chirurgické oddělení

Členství:
•  Česká lékařská komora
•  Česká chirurgická společnost

MUDr. Michaela Mannová

Lékařka se specializací v oboru všeobecná chirurgie a dětská chirurgie

MUDr. Marek Kysela

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram