Chirurgie Dejvice


Chirurgická ambulance s komplexní péči o dospělé, včetně specializované služby v oblasti onkochirurgie, mammologie, proktologie a dětské chirurgie. Klientům rovněž nabízíme i zajištění konziliárních vyšetření (NNF Praha, IKEM, BU Prague, ISCARE, Centrum nukleární medicíny apod.) a chirurgických výkonů ve s námi spolupracujících zdravotnických zařízeních.